CAJEGNE TAJEED

by James Lin (zid@ms2.hinet.net)
[sung to the tune of "Silent Night"]


CAJEGNE TAJEED, UDINBAK TAJEED
CHOYOFAQUE, CHOYOFAQUE,
XIQUAL UDINBAK LAXENGAB BEJVAS,
FACH LOHIXOS KANACHETA,
FACH LOHIXOS UDINBAK

CAJEGNE TAJEED, UDINBAK TAJEED
AEPALIZAGE, AEPALIZAGE,
SEH UDINBAK RENCEB HEFLUBESQAD
UTHEDUS IJACEEBO
UTHEDAS DAXULABA